SLUŽBY
|
Služby v poľnohospodárstve

Poľnohospodárske práce s vysokovýkonným traktorom (400hp)

|
Nákladná doprava

Preprava sypkých a voľne ložených veľkoobjemových materialov

|
Služby s nakladačom

Manipulačné práce v poľnohospodárstve a stavebníctve s teleskopickým nakladačom

|
Spracovnie Biomasy

Výroba energetickej technickej štiepky s mobilným štiepkovačom

Preprava štiepky traktorovou vlečkou a zhrňovacím návesom

|
Skladovanie

Priestory pre skladovanie veľkoobjemových materialov - palivá,drevná hmota, biomasa

Veterinárny sklad

|
Prenájom priestorov

Prenájom skladových, výrobných a kancelárskych priestorov

KONTAKTY

jánJURENKA

  • LOGISTIKA
  • +421 905 603 340

róbertBALÁŽ

  • BIOMASA
  • +421 905 607 814

marieBALAŽOVÁ

  • EKONÓM
  • PRENÁJOM
  • +421 917 461 952

Ilava | Sihoť 166 | 01901 | Slovensko